5Q Consulting | Ditt kvalitetsverktyg

ISO 9001 och 14001

Tobias Wixengård har under flera år jobbat som kvalitets- och miljöchef på flera olika företag.  Med en bred bakgrund inom ISO 9001 och ISO 14001 och mer än 15 års erfarenhet, startades våren 2016 5Q Consulting, då det blev tydligt att flera företag behövde hjälp med de utmaningar som standarderna kräver.

Kontakta 5Q Consulting så bokar vi ett villkorslöst möte. Tillsammans utvecklar vi ert företag.

Har ni känslan av att ni är kvar i startgroparna och aldrig riktigt kommer i mål?

  • Ni vill framåt men får inte riktigt till det.
  • Internrevisionerna släpar och ni vet inte riktigt vad får ni egentligen får ut av dem.
  • Ni har inte tid att fokusera på kvalitets- och miljöarbetet.
  • Det är dags att lyfta kvalitets- och miljöarbete till nästa nivå, men ni vet inte hur.
  • Håller ni fokus på utveckling genom ständiga förbättringar?
  • Bör ni anställa flera medarbetare för att uppfylla kraven som ställs på er organisation?
  • Hur ska ni klara uppgraderingen mot de nya standarderna?

Detta är några av de utmaningar fler företag står inför. Har även ni funderat i dessa banor och ställt er frågor som dessa?

Ni är inte ensamma, det finns hjälp att få.

Kvalitets- och miljöledning

5Q Consulting hjälper er att tolka standardkraven och implementera dessa både i ledningssystem och i organisationen. Är er verksamhet inte certifierad men behöver få ett effektivare ledningssystem på kvalitets- och miljösidan kan vi vara ett bra stöd för att utveckla detta.

Ledningssystemsbyggnad

För verksamheter som växer och utvecklas är ledningssystem ett bra sätt att styra verksamheten efter kravbild och förväntningar. Här kan vi vara med och stötta för att få ett väl anpassat ledningssystem som inte bara blir en pappersprodukt utan ett effektivt stöd som hjälper er att utvecklas.

GAP-analyser

9001:2015 & 14001:2015

2015 släpptes  nya standarder både inom kvalitet och miljö, vi kan med ett helhetsgrepp titta på era befintliga ledningssystem och komma med rekommendationer om förändringar för att säkerställa att verksamheten ligger i linje med nya kravbilden.

Andra- & tredjepartsrevisioner

Andrapartsrevisioner

Behöver ditt företag hjälp med att genomföra audits på kritiska leverantörer? Med vår breda erfarenhet från att kritiskt granska verksamheter ur kvalitets- och miljöperspektiv kan vi ge er en bra bild över era leverantörers kvalitetsnivå och hur de ligger i förhållande till era krav.

Tredjepartsrevisioner inom kvalitet och miljö

Vi genomför tredjepartsrevisioner åt ett av Sveriges certifieringsorgan och är godkända revisorer inom ISO 9001 samt ISO 14001.