Andra- & tredjepartsrevisioner

Andrapartsrevisioner

Behöver ditt företag hjälp med att genomföra audits på kritiska leverantörer? Med vår breda erfarenhet från att kritiskt granska verksamheter ur kvalitets- och miljöperspektiv kan vi ge er en bra bild över era leverantörers kvalitetsnivå och hur de ligger i förhållande till era krav.

Tredjepartsrevisioner inom kvalitet och miljö

Vi genomför tredjepartsrevisioner åt ett av Sveriges certifieringsorgan och är godkända revisorer inom ISO 9001 samt ISO 14001.