GAP-analyser

9001:2015 & 14001:2015

2015 släpptes  nya standarder både inom kvalitet och miljö, vi kan med ett helhetsgrepp titta på era befintliga ledningssystem och komma med rekommendationer om förändringar för att säkerställa att verksamheten ligger i linje med nya kravbilden.