Interna revisioner

Interna revisioner

Många företag inser inte nyttan med interna revisioner, utan ser det endast som ett måste för att bibehålla certifikatet.

Vi ser det som en möjlighet att utveckla företaget att bli bättre både internt och mot kunder.